Algemene voorwaarden Workshops Beeldhouwen in de Delftse Hout

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Beeldhouwen in de Delftse Hout afsluit.
Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops en trainingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop of  training komt tot stand door het opgeven voor een van deze activiteiten, door de aankoop van een Meer momenten kaart of door het aanvragen van een workshop voor een besloten groep.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen, workshops of trainingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Beeldhouwen in de Delftse Hout behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvang je een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die je inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 5 en 12 deelnemers per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
2.5 Als een workshop vol zit, kun je mij mailen om je op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van je e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeld daarbij je volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met je op.

2.6 Wanneer je een Meermomenten kaart aanschaft, heeft deze een geldigheidsduur tot 3 maanden na uitgifte van de kaart. Wanneer Beeldhouwen in de Delftse Hout genoodzaakt is te stoppen met de activiteiten heb je binnen deze periode van 3 maanden  het recht op restitutie van het bedrag van de nog overgebleven Meermomenten. Na deze periode vervalt dit recht.

2.7 Een workshop of meermomentenkaart kan alleen per overschrijving op bankkrekening NL71KNAB0259342289 of per pin afgerekend worden. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om achteraf per factuur te betalen.

2.8 Wanneer je voor betaling per factuur gekozen hebt, ga je ermee akkoord dat de betaling maximaal een dag na de workshop plaats vindt. Wanneer betaling niet binnen twee weken na de workshop plaats gevonden heeft zal er een incasso-traject gestart worden, waarvan de kosten op jou verhaald zullen worden.
2.9 Door de inschrijving voor een workshop of aankoop van de Meermomenten kaart of het aanvragen van een workshop voor een besloten groep verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.

  1. Afmeldingen
    3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
    3.2 Bij afmelding voor een workshop of cursus worden er tot 24 uur van te voren geen kosten gerekend.
    3.3 Bij afmelding tot 24 uur voor aanvang krijgt je het volledige bedrag terug. Een afmelding minder dan 24 uur voor aanvang is niet mogelijk.

3.4 Mocht je niet kunnen komen, dan mag je ook zelf voor vervanging zorgen. je deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meldt het wel even.

3.5 De workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 5 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan.

.4: Aansprakelijkheid
4.1 Beeldhouwen in de Delftse Hout aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
4.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Beeldhouwen in de Delftse Hout is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

5: Overig
5.1 Beeldhouwen in de Delftse Hout behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
5.2 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus.                          5.3 Cursussen en workshops vinden alleen doorgang, zolang Beeldhouwen in de Delftsehout gerechtigd is gebruik te maken van de locatie op het Houtpad 1 in Delft. Wanneer dit recht vervalt, vervallen ook de aangevraagde workshops die voor na deze datum geobekt zijn.

 

Voor overige vragen kun je contact opnemen met José Linders 06-40546984