Algemene voorwaarden Workshops Beeldhouwen in de Delftse Hout

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Beeldhouwen in de Delftse Hout afsluit.
Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops en trainingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop of  training komt tot stand door het opgeven voor een van deze activiteiten.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen, workshops of trainingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Beeldhouwen in de Delftse Hout behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 5 en 12 deelnemers per workshop of cursus Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
2.5 Als een workshop vol zit, kunt u mij mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.
2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

  1. Afmeldingen
    3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
    3.2 Bij afmelding voor een workshop of cursus worden er tot 24 uur van te voren geen kosten gerekend.
    3.3 Bij afmelding tot 24 uur voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug. Een afmelding minder dan 24 uur voor aanvang is niet mogelijk.

3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

3.5 De workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 5 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan.

.

4: Aansprakelijkheid
4.1 Beeldhouwen in de Delftse Hout aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
4.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Beeldhouwen in de Delftse Hout is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus

5: Overig
5.1 Beeldhouwen in de Delftse Hout behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
5.2 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met José Linders 06-40546984