Innerlijke volledigheid

Innerlijke volledigheid

Innerlijke volledigheid

Geen enkele combinatie met een ander, hoe perfect ook, kan innerlijke volledigheid scheppen.
We zoeken zowel als haten in anderen wat we bewust zelf niet tot uitdrukking kunnen brengen.

(Uit: Liz Greene - Saturnus)